Aikido Shinki Rengo

Da bi razumeli, kaj pomeni Aikido, moramo pogledati na njegovo povezavo z budom.

Budo

Budo je skupni naziv za vse japonske borilne veščine. Začetki buda ležijo v času samurajev. Najprej so se borilne veščine samurajev imenovale bu-jutsu (bu - boj, jutsu - veščina ali tehnika). Zraven tega se je pojavilo tudi poimenovanje bushido, kar v dobesednem prevodu pomeni "pot samuraja". Budo zajema oba poimenovanja in se je uveljavil po odpravi fevdalnega sistema na Japonskem.

V dobi samurajev so se do popolnosti razvile številne borilne veščine, tako z kot brez orožja. V borbi pa se je pokazalo, da dobra tehnika za obrambo pred sovražnikom pogosto ni dovolj. Zato so samuraji poskušali razen popolnosti v tehniki doseči skozi šolanje duha notranjo moč, ki bi jim pomagala premagati težave in pravočasno zaznati nevarnost.

Pred smrtjo, ki je bila v takratnih časih nekaj vsakdanjega, pa jih ni mogla obvarovati tudi ta notranja moč. Spoznali so, da v borbi izgubi tisti, ki želi ščititi lastno življenje in ima strah pred smrtjo. Tako je postalo glavno načelo samopremagovanje. Borec se je moral prepustiti "niču".

V tej povezavi tehnične popolnosti in duhovnega šolanja doseže budo svoj vrhunec. Budo torej ne pomeni samo obvladovanje borilne veščine, ampak tudi šolanje skozi premagovanje jaza. V ozadju tega stoji misel, da je mogoče doseči popolnost v borbi samo z zlitjem z ritmom in gibanjem narave in vesolja.

Po koncu fevdalne dobe na Japonskem in vstopom v moderno družbo budo tehnike niso več potrebne v boju za preživetje. Tako so bile "omiljene" v obliko športa, vendar pa pri tem niso izgubile duhovnega ozadja.

Aikido

Kar je bilo povedanega o budu, še posebej velja za Aikido. Lahko celo rečemo, da je duh buda v Aikidu dosegel enega svojih vrhuncev. Aikido je nastal iz samurajskih borilnih veščin brez orožja, imenovanih Jujutsu (mehke veščine). Te so predstavljale deloma le dopolnitev veščin z orožjem. Razen tega pa so bile razvite v "pacifističnem" duhu z namenom ne ubijati. Vsak izmed rivalskih fevdalnih klanov je razvil svoj stil Jujutsa, ki se je učil več ali manj skrivno. To še posebej velja za Aiki-jujutsu,  ki so ga razvili v klanu Takeda. Po koncu fevdalne dobe je to veščino razširil Sokaku Takeda kot Daitoryu Aiki Jujutsu.

V svoji sedanji obliki je bil Aikido sistematiziran okoli leta 1930. Začetnik Aikida je bil O-Sensei (veliki mojster) Morihei Ueshiba. Ueshiba je obvladal različne budo veščine, še posebej pa Aiki Jujutsu, ki se ga je učil pri Sokaku Takedi. Hkrati pa je bil globoko religiozen in je iskal skrivnost bivanja. Skozi stike z moderno šintoistično sekto Omotokyo in skozi vrsto mističnih izkušenj je prišel do prepričanja, da je ta skrivnost bivanja neskončna božja ljubezen. Tako je poskušal svojo veščino narediti v pot, ki bi to prepričanje udejanila. Tako je nastal iz Aiki-jujutsu Aikido. Tukaj "ai" pomeni srečanje in harmonijo, "Ki" pa je zelo obširen pojem. V povezavi z ljudmi pomeni duhovno moč, ki premika telo. Kdor resno trenira Aikido, lahko sam izkusi, kaj to pomeni. Glede na povedano tako pri Aikidu poskušamo uničevalni ki napadalca s pomočjo borilne tehnike povezati s svojim kijem in ga pripeljati v harmonijo. To seveda zahteva veliko večje znanje, kot v primeru, ko napadalca preprosto udarimo nazaj, ne da bi pri tem pazili, ali ga bomo poškodovali. Ki pa se ne nahaja samo v ljudeh, ampak v celotnem vesolju kot prvobitna življenjska energija imenovana shin-ki. S to energijo se želimo povezati.

Aikido Shinki Rengo

Aikido Shinki Rengo je federacija Aikido zvez, ki se v prvi vrsti orientirajo na omenjeni shinki, ki daje vsemu življenje. Leta 1983 je Michael Daishiro Nakajima po ločitvi s Tendoryu Aikido osnoval svojo smer, imenovano "Shinkiryu Aikido". Leta 1995 je Shinkiryu po posredovanju mojstra Seiga Yamaguchija postal član največje svetovne federacije Aikida Aikikai in se preimenoval v "Aikido Shinki Rengo". Cilj Shinki Rengo pa je ostal isti: enost z shinki. Pri tem pa pa shinki ne pojmujemo kot nevtralno kvazifizično energijo ampak kot neskončno ljubezen, ki ustvarja življenje. Osnovni cilj treninga zato ni samo strogost duha, ampak tudi ozračje ljubezni.

Cilje Aikido Shinki Rengo lahko tako strnemo v treh točkah:

  • Učinkovita borilna veščina kot budo.
  • Dinamično tekoče gibanje kot princip narave.
  • Enost z shinki kot kozmične prvobitne življenske moči.

Aikido Shinki Rengo v Mariboru

Leta 2002 je bil ustanovljen Shinki dojo Maribor, ki je član Aikido Shinki Rengo. Vodita ga mojstra Vladimir in Janez Kaiser. Oba že več kot deset let trenirata Aikido, najprej v Aikido klubu Branik, nato pa nekaj let TAK Aikido klubu Maribor.