Aiki ni tehnika za boj ali zmago nad nasprotnikom. Je pot za spravo na svetu in združitev ljudi v eno družino.

O'Sensei, utemeljitelj Aikida